Gyalogosgázolás

Gyalogos gázolásnak nevezzük, amikor egy jármű, vagy gépjármű a gyalogosan közlekedő személyt elüti. A gyalogosgázolások többsége a kijelölt gyalogátkelőhelyeken történik akkor, amikor a jelzőlámpa a gyalogosnak és a jobbra kanyarodó autónak is szabad jelzést ad.

A hatályos jogi szabályozás kiemelten védi közlekedésben résztvevő „gyengébb” felet, a gyalogost. A gyalogosgázolás az ún. veszélyes üzemi felelősség körébe tartozik, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:535. §-a szabályoz. Ez azt jelenti, hogy amennyiben gépjárművel ütnek el egy gyalogost, akkor a károkozó gépjármű vezetőjét és annak felelősségbiztosítását kezelő biztosítóját ún. objektív felelősség terheli.

Ez egy nagyon szigorú felelősségi alakzat, mely alapján a balesetet szenvedett gyalogos teljes kártérítésre tarthat igényt. A károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítását kezelő biztosítónak meg kell térítenie a balesettel kapcsolatban keletkezett károkat, mint például a kórházi kezelés és gyógyszerek költségeit, az ápolás költségeit, a kiesett munkabért, a dologi károkat stb. Mindezek mellett a károsult a személyiségi jogok sérülése miatt sérelemdíjra is igényt tarthat, melynek összege javarészt a sérülés súlyosságától függ.

A balesetet okozó gépjármű vezetője, valamint felelősség biztosítója a szigorú objektív felelősségi alakzat alapján, csak akkor mentesülhet a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, mely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.

Irodánk több éves tapasztalattal rendelkezik a különféle közlekedési balesetekből eredő kártérítési eljárásokban, valamint hatékony és sikeres jogi képviseletet tud nyújtani Ügyfeleinek. Amennyiben jogi tanácsra, vagy eredményes képviseletre van szüksége keresse fel irodánkat, szeretettel várjuk!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!