Gyalogosgázolás

Gyalogos gázolásnak nevezzük, amikor egy jármű, vagy gépjármű a gyalogosan közlekedő személyt elüti. A gyalogosgázolások többsége a kijelölt gyalogátkelőhelyeken történik akkor, amikor a jelzőlámpa a gyalogosnak és a jobbra kanyarodó autónak is szabad jelzést ad.

A hatályos jogi szabályozás kiemelten védi közlekedésben résztvevő „gyengébb” felet, a gyalogost. A gyalogosgázolás az ún. veszélyes üzemi felelősség körébe tartozik, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:535. §-a szabályoz. Ez azt jelenti, hogy amennyiben gépjárművel ütnek el egy gyalogost, akkor a károkozó gépjármű vezetőjét és annak felelősségbiztosítását kezelő biztosítóját ún. objektív felelősség terheli.

Ez egy nagyon szigorú felelősségi alakzat, mely alapján a balesetet szenvedett gyalogos teljes kártérítésre tarthat igényt. A károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítását kezelő biztosítónak meg kell térítenie a balesettel kapcsolatban keletkezett károkat, mint például a kórházi kezelés és gyógyszerek költségeit, az ápolás költségeit, a kiesett munkabért, a dologi károkat stb. Mindezek mellett a károsult a személyiségi jogok sérülése miatt sérelemdíjra is igényt tarthat, melynek összege javarészt a sérülés súlyosságától függ.

A balesetet okozó gépjármű vezetője, valamint felelősség biztosítója a szigorú objektív felelősségi alakzat alapján, csak akkor mentesülhet a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, mely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.

Irodánk több éves tapasztalattal rendelkezik a különféle közlekedési balesetekből eredő kártérítési eljárásokban, valamint hatékony és sikeres jogi képviseletet tud nyújtani Ügyfeleinek. Amennyiben jogi tanácsra, vagy eredményes képviseletre van szüksége keresse fel irodánkat, szeretettel várjuk!