Munkahelyi baleset

A hatályos Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a munkahelyi balesetben megsérült munkavállaló valamennyi vagyoni kárát és a részére járó sérelemdíjat is meg kell fizetnie. Nyílván nem kell megtérítenie a kárt, ha azt a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy a baleset az ellenőrzési körén kívül következett be.

Fő szabály szerint tehát a munkáltató, vagy annak felelősségbiztosítója a munkavállalók teljes kárát kötelesek megtéríteni, valamint sérelemdíj fizetésére is kötelesek.

A munkavállalók a kártérítési igényüket közvetlenül a munkáltatóhoz nyújthatják be, függetlenül attól, hogy a munkáltató rendelkezik-e felelősségbiztosítással, vagy sem.

A munkahelyi baleset utáni kárrendezés igen összetett, sokrétű folyamat, ami több jogterületet átfogó komoly jogi munkát igényel. Hangsúlyozzuk, hogy munkahelyi balesetek utáni kárrendezési eljárást alapvetően befolyásolja a munkahelyi baleset kivizsgálása során felvett jegyzőkönyvek. Nagyon gyakori, hogy a megsérült munkavállalók nem a valóságnak megfelelő nyilatkozatokat teszik, azaz a munkahelyi baleset okaként a saját hibájukat vállalják el. Alapvető fontosságú tehát, hogy a munkahelyi balesetek után csak a valóságnak megfelelő nyilatkozatot tegyék a munkavállalók. Ne akarjanak a munkáltatónak kedvezni, bármit is ígér, bárhogyan is fenyeget.

Fontos hangsúlyozni, hogy munkahelyi baleset bekövetkezése után kártérítési igény – általánosságban – a káresemény bekövetkezésétől számított 3 évig érvényesíthető.

Halálos munkahelyi baleset

Sajnálatos módon a munkahelyi balesetek sokszor tragikus kimenetellel végződnek.

Ezekben az esetekben természetesen a jogszabályok alapján járó kártérítés nem képes arra, hogy a tragédiát meg nem történtté tegye. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a hozzátartozók hozzájuthassanak az őket jogszabály és az ítélkezési gyakorlat alapján megillető összeghez. A balesetben elhunyt személy hozzátartozója tehát jogosult kártérítésre és így, ha a tragédia nem is lehet visszafordítani, a család jövőbeni boldogulása lényegesen könnyebbé válhat.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!