Kerékpáros baleset

Napjainkban sajnos egyre több kerékpáros balesettel találkozhatunk, mely nyilván egyenesen arányos a közúti forgalomban résztvevő kerékpározók számával. Sajnálatos tényként látjuk, hogy még mindig kevés a jó minőségű és biztonságos kerékpárút a biciklisek számára, így sok esetben kénytelenek az úttesten a gépjárművek között közlekedni.

A kerékpáros balesetek sok félék lehetnek.  A biciklisek lehetnek áldozatok és persze vétkesek is, így a kártérítési felelősség köre is eszerint változik.

Tipikus és sajnos gyakori kerékpáros balesetek, amikor egy gépjármű vezetője nem adja meg az elsőbbséget és elüti a kerékpárost, avagy amikor az a gépjármű vezetője nem tartja be a „megfelelő oldaltávolságot” és elsodorja a biciklist.

Látható, hogy a kerékpárosok a közúti közlekedésben gyengébb félnek számítanak, így a hatályos jogi szabályozás kiemelten védi őket is. A fentebb említett tipikus kerékpáros balesetek is veszélyes üzemi felelősség körébe tartoznak, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:535. §-a szabályoz. Ez azt jelenti, hogy a károkozó gépjármű vezetőjét és annak felelősségbiztosítását kezelő biztosítóját ún. objektív felelősség terheli.

A nevezett szigorú felelősség alapján a balesetet szenvedett kerékpáros teljes kártérítésre tarthat igényt. A károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítását kezelő biztosítónak meg kell térítenie a balesettel kapcsolatban keletkezett károkat, mint például a kórházi kezelés és gyógyszerek költségeit, az ápolás költségeit, a kiesett munkabért, a dologi károkat stb. Mindezek mellett a károsult a személyiségi jogok sérülése miatt sérelemdíjra is igényt tarthat, melynek összege javarészt a sérülés súlyosságától függ.

A balesetet okozó gépjármű vezetője, valamint felelősség biztosítója a szigorú objektív felelősségi alakzat alapján, csak akkor mentesülhet a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, mely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!