Motoros baleset

Nagy számú motorbalesetről hallhatunk napjainkban. Tipikus motorbalesetnek mondható, amikor egy kanyarodó autó nem adja meg az elsőbbséget és elüti a motorost, vagy amikor az előző motorost figyelmetlen sávváltás közben elsodorja az előzött autó.

Különbséget ott lehet tenni az előbbi kategóriákhoz képest, hogy míg a segédmotoros kerékpár felelősség szempontú jogi megítélése megegyezik a gyalogoséval vagy a kerékpároséval, addig a „nagymotor” gyakorlatilag ugyanabba a kategóriába esik, mint a személygépjármű. A kettő közötti különbség alapvetően bizonyítási kérdéseket vet fel, azonban a vétlen motorosok minden körülmény között követelhetik a balesettel kapcsolatban felmerült káraik teljes megtérítését!

  1. Segédmotoros kerékpárral elszenvedett baleset:

Segédmotoros kerékpár lehet kettő, három vagy négy kerekű jármű, a motor hengerűrtartalma nem nagyobb, mint 50 cm3, teljesítménye pedig nem több, mint 4 kW (a négykerekű kivitel (mopedautó) esetén a terheletlen tömege kevesebb, mint 350 kg).

Amennyiben segédmotoros kerékpár vezetőjeként vétlen részese egy közlekedési balesetnek  –  gépkocsi és segédmotoros kerékpár találkozása – , akkor a károkozó gépjármű vezetőjét, illetőleg annak felelősségbiztosítását kezelő biztosítóját ún. objektív kártérítési felelősség terheli.

A szigorú felelősségi alakzat alapján a balesetet szenvedett segédmotoros kerékpár vezetője teljes kártérítésre tarthat igényt. A károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítását kezelő biztosítónak meg kell térítenie a balesettel kapcsolatban keletkezett károkat, illetve a személyiségi jogok sérülése miatt a sérelemdíj (nem vagyoni kártérítés) összegét.

  1. Nagymotorral elszenvedett közlekedési baleset:

A külön jogszabályban L3e járműkategóriába sorolt kétkerekű oldalkocsi nélküli, L4e járműkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkező jármű, továbbá a motoros tricikli. Olyan gépjármű, amelynek két kereke van, ill. három kereke van, és a tervezési  legnagyobb sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekű  gépjármű amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem  haladja meg a 15 kW-ot.

Amennyiben egy közlekedési baleset résztvevője egy „nagymotor” és egy gépkocsi, akkor veszélyesüzemek találkozásáról beszélünk. Ez esetben a Ptk. általános kártérítési felelősségi alakzata alapján felel a károkozó. Tehát amennyiben a gépkocsi vezetője KRESZ szabályt sértve kárt okoz a motorosnak, akkor teljes kártérítési felelősség terheli. Ez alapján a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítását kezelő biztosítónak meg kell térítenie a balesettel kapcsolatban keletkezett károkat, és sérelemdíjat. A kártérítési felelősség alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy károkozó sofőr magatartása nem volt felróható.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!