Üzemi baleset

Nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy a munkavégzés közben megsérült emberek a munkahelyi és az üzemi baleset fogalmát összekeverik, gyakorlatilag egyenlőség jelet tesznek a két intézmény közé.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy nem minden munkavégzéssel kapcsolatos baleset minősül üzemi balesetnek és nem minden üzemi baleset egyben munkahelyi baleset.

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Az üzemi baleset ezzel szemben egy társadalombiztosítási fogalom.

Üzemi baleset megállapítása esetén a munkavállaló az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira válik jogosulttá, példának okáért baleseti táppénzre, baleseti járadékra, kedvezményes gyógyszer vásárlásra, útiköltség térítésre, stb…

 Társadalombiztosítási szempontjából az alábbi balesetek tekinthető üzemi balesetnek:

  • biztosítottat (sérültet) a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri (munkabaleset), illetőleg
  • munkába menet vagy onnan a lakására (szállására) menet közben elszenvedett baleset (munkavégzéssel összefüggőúti baleset), továbbá
  • a biztosítottat közcélú munka végzése közben, valamint
  • a biztosítottat egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során (keresőképtelenség, egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának elbírálása céljából elrendelt, vagy a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenéssel összefüggésben) érte.

Amennyiben egy bekövetkezett baleset a fenti esetkörök valamelyikébe besorolható, akkor a sérült jogosult lesz a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások igénybevételére.

Itt nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy ezen ellátások csak igazolt biztosítási jogviszony esetén vehetők igénybe. Amennyiben ugyanis a munkáltatónál „feketén dolgozik”, akkor TB ellátásra sem lesz jogosult! Ettől függetlenül azonban még kártérítést kérhet a munkáltatójától munkahelyi balesettel okozati összefüggésben keletkezett kárai miatt!

Üzemi baleset köréből azonban az alábbi esetek ki vannak zárva:

  • a balesetet kizárólag a sérült alkohol vagy kábítószer általi – igazolt – befolyásoltsága okozta (Megjegyezzük, hogy feltétlenül ez sem igaz, mivel ha bizonyíthatóan nem áll kapcsolatban az ittasság a bekövetkezett balesettel, attól még az üzemi balesetnek minősíthető).
  • a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, az engedély nélküli járműhasználat, a munkahelyi rendbontás során elszenvedett baleset. (Klasszikus fusizás esete nem tartozik bele, amikor munkaidőben a saját érdekében végzett munka során sérül meg a munkavállaló).
  • a lakásról munkába, illetőleg a munkából lakásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt baleset. (Nem tartozik ide, ha példának okáért a munkájával végző anyuka bemegy a gyermekéért az óvodába és onnan megy haza.)
  • nem jogosult baleseti ellátásra az a munkavállaló sem, aki sérülését szándékosan okozta, vagy szándékosan késlekedett az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével.

Megállapítható tehát, hogy az üzemi baleset egy jóval tágabb baleseti szituációt érintő fogalom, mivel például magába foglalja a munkabalesetnek nem minősülő úti balesetek esetkörét is. Másrészről pedig szűkebb is, mivel nem minden munkahelyi baleset válik egyben üzemi baleseté is.

Sok esetben tehát indokolt alaposan mérlegelni egy bekövetkezett baleset lehetséges jogi következményeit, hiszen a balesettel érintett munkavállalók számtalan ellátásra, illetve kártérítésre is igényt tarthatnak.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!